ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kedves Érdeklődő!

Adatkezelési tájékoztatónk az Alice Design Bt. www.designyourlife.hu URL alatt található weboldal, valamint az itt kínált szolgáltatások igénybevételére vonatkozik. Célja, hogy egyértelmű és közérthető tájékoztatást adjon arról, hogy a weboldal igénybevétele során pontosan milyen adatokat és milyen módon kezelünk, valamint információkat szolgáltasson a személyes adataid védelméről és a velük összefüggő jogaidról. Az Alice Design Bt. Kötelezettséget vállal, hogy tevékenységével összefüggő minden adatkezelés megfelel a tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban lefektetett elveknek.

Az adatkezelés a honlap felhasználóinak (továbbiakban: „Érintett”) adataira vonatkozik és kizárólag a tájékoztatáshoz, a kapcsolattartáshoz és a honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez feltétlen szükséges mértékben történik és a feltétlen szükséges, releváns adatokra korlátozódik. Az adatokat egyértelműen meghatározott és a Felhasználók részére nyíltan és átláthatóan kommunikált jogszerű célból gyűjtjük. Az adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságos kezelésre és arra, hogy elsődlegesen a Felhasználók érdekeit tartsuk szem előtt. A tudomásunkra jutott információkat tisztességesen, bizalmasan, üzleti titokként kezeljük, azokat harmadik félnek, illetéktelen személynek soha nem adjuk át.

Garantáljuk, hogy az adatok kezelése során az adatvédelmi és a vonatkozó hatályos jogszabályoknak maximálisan eleget téve járunk el és végrehajtjuk azokat az adatbiztonsági intézkedéseket, amelyek segítik a vonatkozó előírások érvényesülését.


1.- VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

Adatkezelési alapelveinket az alábbi hatályos jogszabályokkal összhangban alakítottuk ki (melyeket megtalálod a következő oldalon: http://net.jogtar.hu/gyorskereso)

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).

Direkt link: http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100108.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3D%25E2%2580%25A2%2509%25E2%2580%25A2%25092001.%2B%25C3%25A9vi%2BCVIII.%2Bt%25C3%25B6rv%25C3%25A9ny%2Baz%2Belektronikus%2Bkereskedelmi%2Bszolg%25C3%25A1ltat%25C3%25A1sok%252C%2Bvalamint%2Baz%2Binform%25C3%25A1ci%25C3%25B3s%2Bt%25C3%25A1rsadalommal%2B%25C3%25B6sszef%25C3%25BCgg%25C5%2591%2Bszolg%25C3%25A1ltat%25C3%25A1sok%2Begyes%2Bk%25C3%25A9rd%25C3%25A9seir%25C5%2591l

 

  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

Direkt link: http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3D%25E2%2580%25A2%25092008.%2B%25C3%25A9vi%2BXLVIII.%2Bt%25C3%25B6rv%25C3%25A9ny%2Ba%2Bgazdas%25C3%25A1gi%2Brekl%25C3%25A1mtev%25C3%25A9kenys%25C3%25A9g%2Balapvet%25C5%2591%2Bfelt%25C3%25A9teleir%25C5%2591l%2B%25C3%25A9s%2Begyes%2Bkorl%25C3%25A1tair%25C3%25B3l%2B

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.

Direkt link: http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3D%25E2%2580%25A2%25092011.%2B%25C3%25A9vi%2BCXII.%2Bt%25C3%25B6rv%25C3%25A9ny%2Baz%2Binform%25C3%25A1ci%25C3%25B3s%2B%25C3%25B6nrendelkez%25C3%25A9si%2Bjogr%25C3%25B3l%2B%25C3%25A9s%2Baz%2Binform%25C3%25A1ci%25C3%25B3szabads%25C3%25A1gr%25C3%25B3l

 

2.- AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Név: Alice Design Bt.
Székhely: 1092 Budapest Ráday u. 26.

Cégjegyzékszám: 01-06-787445
Adószám: 22223364-1-43

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-72537/2014

Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételekkel forduljatok bizalommal: Komjáthy Alízhoz 

Telefon: 06-20-4086569
E-mail címe: designyourlife.hu@gmail.com

A tárhely-szolgáltató: © 2006-2018 Wix.com, Inc

https://www.wix.com

Az adatkezelési tájékoztatójuk:

https://www.wix.com/about/privacy

 

3.- AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETEI:

 

3.1. A kezelt adatok:

Az Adatkezelés a honlapon kizárólag a „KAPCSOLÓDJ!” elnevezésű kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén történik és az alábbi személyes adatokra terjed ki:

-keresztnév

-e-mail cím

-az üzenet tárgyában és törzsszövegében esetlegesen az Érintett által megadott további személyes adatok.

Ezen kívül adatkezelés történik, ha a honlapon megadott elérhetőségek bármelyikén (Email cím, telefonszám) az Érintett felveszi velünk a kapcsolatot. Ebben a fentebb leírt adatkezelési alapelvek az irányadóak, vagyis kizárólag a tájékoztatáshoz, a kapcsolattartáshoz és a honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez feltétlen szükséges adatokra korlátozódik.

Az Adatkezelő garantálja, hogy személyes adataidat hozzájárulásod nélkül nem adja ki, vagy nem adja bérbe harmadik fél számára, hacsak mindez a jelen Adatvédelmi tájékoztató céljainak teljesítéséhez, vagy hatályos jogszabály betartásához elengedhetetlen.

 

3.2. A cookie/sütik

A sütik olyan file-ok vagy információ darabkák, amelyeket saját internetes böngésződ ment le és tárol honlapunkról. Ennek segítségével tud a weblapunk magas színvonalon megjelenni számodra. Fontos azonban tudnod, hogy az általunk használt sütik semmiféle kárt, vagy lassulást nem okoznak a számítógépeden, valamint nem alkalmazunk olyan sütiket, amelyek hozzájárulásod nélkül harmadik fél számára adatot gyűjt.   A sütik célja, hogy a felhasználói élményedet növeljék, valamint hogy weblapunkat minél inkább a látogatóink igényeire szabhassuk.

A sütik használatáról weblapunk az első látogatásod megkezdésekor ad rövid tájékoztatást.   Az alapbeállítás legtöbb internetes böngészőnél az, hogy fogadja el a sütiket, de ez átállítható. Böngésződ hivatalos weboldalán beállíthatod azt is, hogy teljes mértékben utasítsa vissza, vagy figyelmeztessen Téged, ha sütik kerülnek a gépedre. Vagyis elfogadásuk nem kötelező, de letiltásukkal azonban el kell fogadnod, hogy az adott oldalak működése nem lesz teljes értékű.

Ha ennél is bővebben szeretnél utána olvasni a sütik fajtáinak és működésüknek, akkor keresd fel ezt a weboldalt: www.allaboutcookies.org weboldalt.

 

3.3. Az adatkezelés jogalapja:

A www.designyourlife.hu honlapon és azzal kapcsolatban kezelt személyes adatokat az Adatkezelő minden esetben az Érintett hozzájárulásával kezeli.

A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának módja az Adatkezelő tájékoztatása a törlési, vagy zárolási kérelemről. Ezt az érintett megteheti az Adatkezelő bármely elérhetőségén (lásd: „2.- Az Adatkezelő adatai” részt)
A adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 7 munkanapos határidővel vállaljuk.

3.4.– Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő garantálja, hogy a személyes adatokat kizárólag egyértelmű és jogszerű célokra használja, melyről tájékoztatja az Érintettet. Garantálja továbbá, hogy az adatkezelés céljából lényeges és a feltétlenül szükséges szintet meg nem haladó mennyiségű személyes adatot kezel csupán, a céloknak megfelelően.

A személyes adatok kezelésének célja a weboldalt igénybevevő felhasználóval való kapcsolattartás.

3.5. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő egyéb személyek, cégek

Az adatok kezelését az Adatkezelő végzi. (Lásd „2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI” nevű pont)

Az adatkezeléshez kapcsolódó egyéb cégek:

Az Alice Design Bt. adatfeldolgozásában segítenek egyéb felek is. Ők teljes titoktartási kötelezettség mellett, csak a munkájukhoz feltétlen szükséges mértékben jogosultak megismerni a személyes adataidat.

Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi cégek érintettek még az adatkezelésben:

1.- Csempe-Könyv Bt.

2225 Üllő, Széchényi út 39

adoszam: 22580542-1-13

Kapcsolattartó: Héjjas Krisztiánné

 

2.- Google Inc. használt szolgáltatásai. Ezek a Gmail levelező rendszere, a Google Analytics (adatvédelmi elvei) és online dokumentum kezelése Google adatvédelme és adatvédelmi elvei

3.- Microsoft használt szolgáltatásai. Windows 10 operációs rendszer (adatvéde0lmi elvei)

4.- A tárhely-szolgáltató: 2006-2018 Wix.com, Inc.

https://www.wix.com

https://www.wix.com/about/privacy

4.- Az érintett jogai az adatkezelés során:

Amennyiben a weblapunkat használva megadod a személyes adataidat, akkor jogodban áll dönteni ezen adatok kezeléséről. Felsoroljuk, hogy milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban és hogy ezeket hogyan tudod gyakorolni. Általánosságban elmondható, hogy bármely jogod gyakorlásával kapcsoltban, vagy felmerülő kérdéseiddel a fentebb nevezett Adatkezelőhöz tudsz fordulni az említett elérhetőségek bármelyikén. (Lásd „2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI” nevű pont)

- Tájékoztatáshoz való jog: Vagyis jogod van ahhoz, hogy tájékoztatva légy arról, hogy a weblap használata során pontosan ki, mire és meddig használja a megadott adataidat. Ennek teszünk eleget ezzel az Adatvédelmi Tájékoztatóval, melyet jelenleg is olvasol.

Hozzáféréshez való jog:  magánszemélyként jogodban áll tájékoztatást kérni arról, hogy a weblap használata közben kezeljük-e adataidat és ha igen, pontosan melyeket. Ezekhez az adatokhoz pedig kérésedre hozzáférést biztosítunk neked.

– Adathelyesbítéshez való jog: érintettként jogodban áll jelezni, ha valamely megadott adatod helytelen, vagy pontatlan és kérheted annak kijavítását. Ebben az esetben a javított verzió kerül tárolásra, az eredeti pedig törlésre.


– Törléshez való jog: érintettként jogodban áll, hogy kérd tőlünk adataid törlését. Ez a törlés minden esetben végleges, vagyis személyes adataid a törlés után többé nem lesznek visszakereshetőek, felhasználhatóak rendszerünkben.  

– Az adatkezelés korlátozásához való jog: speciális esetekben jogodban áll, hogy kérd tőlünk személyes adataid kezelésének korlátozását. Ez a korlátozás azt jelenti, hogy a továbbiakban csak tárolására leszünk jogosultak.

– Adathordozhatósághoz való jog: érintettként jogodban áll a rendelkezésünkre bocsátott Személyes adataidat számítógépre kompatibilis formátumban kikérni tőlünk és azokat továbbítani egy másik adatkezelőnek.

– Tiltakozáshoz való jog: érintettként jogodban áll saját helyzeteddel kapcsolatos okok miatt személyes adataidnak meghatározott okból történő kezelése ellen tiltakozni. A tiltakozást felülvizsgáljuk és ha jogosnak találjuk, adatkezelésedet maradéktalanul megszüntetjük.

Adataid kezeléséhez való hozzájárulásod tehát bármikor visszavonható felkeresve az Adatkezelőt. A hozzájárulásod visszavonásáig azonban az adatkezelésünk jogszerűnek számít.

4.1. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:

Érintettként jogodban áll jogorvoslatért fordulni a lakóhelyed szerint illetékes törvényszékhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH),

web: www.naih.hu,

e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu,

cím: Budapest- 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

telefon: +36 (1) 391-1400

5.- A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK:

(Alapja: 2011. évi CXII. törvény 3. § )

Direkt link: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.322945

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

25. kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Az Alice Design Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa, mely módosítások a honlapon történő közzététellel válnak hatályossá. A jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 20. napján került módosításra.

 

Budapest, 2018. május 20. 

© 2015-2020 DESIGNYOURLIFE.HU

  • Facebook Basic Black
  • Instagram Basic Black
  • Pinterest - Design Your Life

Budapest